Πρόσφατες Ιστορίες

Ανταλλαγές και χαρίσματα

Οι ευγενείς και το προλεταριάτο αντιλαμβάνονται τις ανθρώπινες σχέσεις με πρότυπο το χάρισμα, αλλά για το προλεταριάτο χάρισμα είναι το ξεπέ...

Η θυσία του παρόντος

Η θυσία του παρόντος θα είναι ίσως το τελευταίο στάδιο μιας ιεροτελεστίας που ακρωτηρίασε το ανθρώπινο γένος από τη γέννησή του.  Η κάθε στι...

Η κληρονομιά

Ο κύριος και η κυρία Σερμπουά τελείωναν το γεύμα τους, εν μέσω πένθιμης ατμόσφαιρας, ο ένας αντίκρυ στον άλλον. Η κυρία Σερμπουά, μια μικροκ...